Romanesco

Romanesco, een natuurjuweel, doet met denken aan Zeeuwse knopjes van Beppe Sybrigje